Shiva Panchakshara Stotram – Chanting

To learn and chant, please click the video link given below:

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै “न” काराय नमः शिवाय ॥ 1 ॥मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय
नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय ।
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय

तस्मै “म” काराय नमः शिवाय ॥ 2 ॥

शिवाय गौरी वदनाब्ज बृन्द
सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय ।
श्री नीलकण्ठाय वृषभध्वजाय
तस्मै “शि” काराय नमः शिवाय ॥ 3 ॥

वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य
मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय ।
चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय
तस्मै “व” काराय नमः शिवाय ॥ 4 ॥

यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय
पिनाक हस्ताय सनातनाय ।
दिव्याय देवाय दिगम्बराय
तस्मै “य” काराय नमः शिवाय ॥ 5 ॥

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिव सन्निधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥

 

naagEndrahaaraaya trilOchanaaya
bhasmaangaraagaaya mahESvaraaya |
nityaaya Suddhaaya digambaraaya
tasmai “na” kaaraaya namaH Sivaaya || 1 ||mandaakinee salila chandana charchitaaya
nandeeSvara pramathanaatha mahESvaraaya |
mandaara pushpa bahupuShpa supoojitaaya
tasmai “ma” kaaraaya namaH Sivaaya || 2 ||

Sivaaya gauree vadanaabja bRunda
sooryaaya dakShaadhvara naaSakaaya |
Sree neelakaNThaaya vRuShabhadhvajaaya
tasmai “Si” kaaraaya namaH Sivaaya || 3 ||

vaSiShTha kumbhOdbhava gautamaarya
muneendra dEvaarchita SEkharaaya |
chandraarka vaiSvaanara lOchanaaya
tasmai “va” kaaraaya namaH Sivaaya || 4 ||

yagnya svaroopaaya jaTaadharaaya
pinaaka hastaaya sanaatanaaya |
divyaaya dEvaaya digambaraaya
tasmai “ya” kaaraaya namaH Sivaaya || 5 ||

panchaakSharamidaM puNyaM yaH paThEcChiva sannidhau |
SivalOkamavaapnOti SivEna saha mOdatE ||

 

Advertisement